Úlohy na výpočet tlaku

Z Wiki

Přejít na: navigace, hledání

Postup při řešení úloh

Výpočet tlaku

 • Hmotnost žáka a židle je dohromady 54 kg. Židle se dotýká podlahy plochou 12 cm². Vypočítej, jaký tlak způsobuje židle na podlahu. [450 kPa (450 000 Pa)]
 • Žulová kostka má hmotnost 6 kg. Její základna má plochu 125 cm². Jakým tlakem působí kostka na podložku? [4 800 Pa]
 • Jak velký tlak na podlahu způsobuje člověk, který má hmotnost 79 kilogramů? Obsah jeho chodidel je 430 cm². Jak se tento tlak změní, když si stoupne jen na jednu nohu?
 • Jaký tlak způsobí na led krasobruslařka o hmotnosti 45 kg, stojí-li na jedné brusli o ploše 6 cm²?
 • Jaký tlak způsobí na led krasobruslařka o hmotnosti 50 kg, stojí-li na jedné brusli o ploše 8 cm²? [625 kPa]
 • Jaký tlak způsobuje hřebík na desku, je-li obsah plochy špičky 0,01 mm² a působí-li kladivo při úderu na hlavičku silou 50 N? [5 000 MPa]
 • Dospělý samec slona afrického má hmotnost 7 tun. Každá z jeho nohou má přibližně kruhový průřez, jehož obsah je 6,5 dm². Jaký tlak na zem vyvolá tento slon za předpokladu, že se tlaková síla, kterou působí slon na zem, rozdělí na jeho čtyři nohy rovnoměrně?
 • Vypočítej tlak pod podrážkami člověka, který stojí na obou nohou. Člověk váží 75 kilogramů a plocha obou jeho podrážek je 450 centimetrů čtverečních.
 • Vypočítej tlak pod skříní, která váží 120 kilogramů. Plocha, kterou se dotýká skříň země, je 2,4 decimetrů čtverečních.
 • Hmotnost bagru je 30 tun. Jeho pásy se dotýkají země plochou je čtyři a půl m². Jaký tlak na zem způsobuje bagr?
 • Jaký je tlak lisu, je-li lisovací deska čtvercová o straně 35 mm a vyvine-li tlak sílu 12 kN?
 • Cihla má rozměry 0,30 m, 0,15 m, 0,07 m. Její hmotnost je 4,8 kg. Vypočítej tlak, který cihla způsobuje ve všech polohách?

Výpočet tlakové síly

 • Tlak oleje v hydraulickém lisu je 20 MPa. Obsah plochy většího pístu je 15 dm². Vypočítej sílu, která zdvihá píst. [3 MN (3 000 000 N)]
 • Tlak vzduchu je 0,1 MPa, povrch lidského těla je 1,5 m². Jakou tlakovou silou působí vzduch na lidské tělo? [150 kN]
 • Tlak větru je 1,2 kPa. Vypočítej velikost tlakové síly na lodní plachtu o obsahu 2,5 m². [3 kN]

Výpočet plochy

 • Jak velká je plocha podstavy tělesa o hmotnosti 50 kg, které působí na podložku tlakem 50 kPa? [0,01 m²]
 • Muž o hmotnosti 70 kg stojící na obou nohou působí na podložku tlakem 14 584 Pa. Jak velká je plocha jeho chodidel? [480 cm²]
 • Tank o hmotnosti 50 tun má na zem tlak 62,5 kPa. Jaký obsah má tedy plocha jeho pásů, která se dotýká země?
 • Jak velká je plocha podstavy stojanu, který má hmotnost 5,2 kg a způsobuje na podlaze tlak 26 kPa?

Mix (náročnější)

 • Kolik váží člověk, který při stání na jedné noze působí na podložku silou 29 167 Pa. Plocha chodidla je 240 cm². [70 kg]
 • Led vydrží tlak 15 kPa. Obsah jedné podrážky je 0,015 m². Jakou hmotnost může mít člověk aby led nepraskl?
 • Tři krychle, z oceli, z mědi a olova, mají stejný objem. Která u nich působí na stolní desku největší tlakovou silou? [z olova]
 • Jakým tlakem působí na střechu garáže sníh o výšce 65 cm a hustotě 400 kg/m³? [2,6 kPa]
 • Zlatý kvádr má rozměry 4 cm, 4 cm a 10 cm. Stojí na podstavě s rozměry 4 cm a 4 cm. Jakým tlakem působí na podložku? Hustota zlata je 19,64 g/cm³. [19 300 Pa]
 • Jakým tlakem působí na podložku měděná krychle o hraně 6 cm? Hustota mědi je 8 960 kg/&supm3;. [5 340 Pa]
 • Hmotnost dívky je 30 kg. Ta sedí na saních o hmotnosti 6 kg a plochou skluznic 600 cm², Jaký tlak způsobují saně s dívkou na plochu skluznic? Výsledek uveď v Pa i kPa.
 • Jaký tlak způsobuje v podložce krychle z oceli o hraně 10 cm? Hustota oceli je 8 g/cm3.
Osobní nástroje